WHAT’S IN HER BAG? | GlamWithTrish x Pretty.Much

Watch in HD! Mọi người đừng quên xem ở chế độ HD để xem được đẹp nhất nhe.
Xin cảm ơn NYX Cosmetics đã hỗ trợ cho 2 chị em tớ làm video này!

Video còn lại trên channel của chị Ly đâyy : https://www.youtube.com/watch?v=NYIo-RjWetw&feature=youtu.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *