Vichy – Mela trở nên đen sạm dưới áp lực công việc

khi đang làm việc tại nhà máy sản xuất sản phẩm Vichy, mọi người đã xong nhiệm vụ và ra về; trong khi Mela còn rất nhiều đơn hàng phải giải quyết. Áp lực công việc khiến Mela rất căng thẳng và trở nên đen sạm.

Click để tìm hiểu thêm tại:
https://www.facebook.com/vichy.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *