TỰ LÀM THẠCH RỬA MẶT THẢI ĐỘC THAN HOẠT TÍNH & MẶT NẠ SÁNG DA | Ngọc Bube

Than hoạt tính có nhiều tác dụng rất kì diệu trong làm đẹp!
Ngọc mới sử dụng vài lần thôi nhưng thấy kết quả rất kì diệu! Các bạn gu gồ sẽ ra rất nhiều thông tin làm đẹp của than hoạt tính nhé! Xong nhớ chia sẻ lại cho Ngọc nhaaaa 😛

F A C E B O O K: http://www.facebook.com/ngocbubesecret
I N S T A G R A M: http://instagram.com/ngocbube
S N A P C H A T: ngocbube
W E B S I T E: http://ngocbube.com
C H A N N E L #2: http://www.youtube.com/cutebube

*Phần mềm làm video: Corel VideoStudio Pro
*Nhạc: How it began

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *