TRUNG THU CHO HƠN 1000 EM NHỎ HƠ-MOONG

Đón trung thu nơi núi cao cùng hơn 1000 trẻ em và đồng bào Hơ-Moong, Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Subscribe: https://goo.gl/0NjcRZ
Web: http://sakurabeauty.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/SakuraBeautyCorp/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *