Trong Túi Mình Có Gì ? What’s in my working bag ? [Pretty.Much Channel]

Tên chính xác của túi: Michael Kors Jet Set Large Chain East West Tote Genuine Leather Bag in Black

Đừng quên LIKE:
Facebook: https://www.facebook.com/PrettyMuchChannel
Instagram: http://www.instagram.com/prettymuchchannel
Pinterest: http://www.pinterest.com/prettymuchvn/

Các sản phẩm trong video:

Pretty.Much mua tất cả các sản phẩm và không nhận tài trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *