[TRÒ CHUYỆN TÂM TÌNH] KỂ CHUYỆN CẤP III, TỚ ĐÃ VƯỢT QUA KÌ THI THPT QUỐC GIA NHƯ THẾ NÀO

Xin chào tất cả các bạn, First Date đã quay trở lại rồi đây! Video lần này Gà sẽ kể cho các bạn nghe thời học sinh của Gà như thế nào, đồng thời cả một vài tips nhỏ trong việc định hướng vào đại học nữa.
Hi vọng các bạn sẽ thích video
Thực hiện:
Gà, Li

Liên hệ:
Facebook: https://www.facebook.com/firstdate.gali/?fref=ts
Instagram: https://www.instagram.com/first.date123/

Cảm ơn mọi người,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *