TRIP TO CHINA – Quảng Châu – Thâm Quyến – Nam Ninh | Ngọc Bube

Tháng 10 vừa rồi Ngọc cùng các bạn của Ngọc sang Quảng Châu để nhập hàng và kết hợp đi du lịch luôn! Trong clip nhìn không được đẹp như ở ngoài đâu! Hy vọng là các bạn sẽ thích clip này nhé!

F A C E B O O K: http://www.facebook.com/ngocbubesecret
I N S T A G R A M: http://instagram.com/ngocbube
C H A N N E L 1: http://www.youtube.com/bubesecret
C H A N N E L 2: http://www.youtube.com/cutebube
T U M B L R: http://bubeshop.tumblr.com/
W E B S I T E: http://bubenais.com
S H O P: http://www.facebook.com/Bube.shop

*Phần mềm làm video: Corel VideoStudio Pro
*Nhạc:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *