Trên Tay Các Loại Phấn Khoáng Everyday Minerals // SWATCH

Thông tin sản phẩm:
Everyday mineral Blush Wardrobe
Everyday Mineral Jojoba Base
Everyday Mineral Face Finishing Dust
Everyday Mineral Face Pearl Finishing Dust
Everyday Mineral Long Handled Kabuki Brush
Everyday Mineral Flat Top Brush
Everyday Mineral Angeld Kabuki Brush

Các bạn có thể mua hàng tại website: http://bit.ly/1Lw0GWV
Nhấn Suscribe để theo dõi nhiều clip mới mỗi thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

* Facebook: http://on.fb.me/1FuBpWv
* Website: http://www.sheis.vn/
* Instagram: http://bit.ly/1KB2izN

From Sheis with Love,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *