TRAVEL DIARY: Busan, South Korea | Mailovesbeauty

Video ghi lại chuyến đi Busan vào tháng 10/2017 của mình. Busan rất đẹp, vừa hiện đại năng động nhưng cũng lưu giữ rất nhiều giá trị truyền thống, tâm linh.

Đọc chi tiết hơn tại blog của mình nhé:
Ngày 1 (20/10): http://www.mailovesbeauty.vn/…/travel-diary-day-5-in-korea.…
Ngày 2 (21/10): http://www.mailovesbeauty.vn/…/travel-diary-day-6-in-korea.…
Ngày 3 (22/10): http://www.mailovesbeauty.vn/…/travel-diary-day-7-in-korea.…

Các bài hát/nhạc trong video:
1. Sunburst (Tobu + Itro)
2. Because you’re pretty – beat (Standing Eggs)
3. I Wonder – beat (Standing Eggs)
4. Speed (Jim Yosef)
5. Can’t Wait (Jim Yosef ft Anna Yvette)

—————
KEEP IN TOUCH
* Blog: www.mailovesbeauty.vn
* Facebook: www.facebook.com/mailovesbeauty
* Instagram: www.instagram.com/mailovesbeauty
* Youtube: www.youtube.com/MaiLovesBeauty92
* Email: nguyenhanhmai@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *