Training Sakura 25-03-2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHĂM SÓC DA CHUẨN Y KHOA
Chuyên gia da liễu giàu kinh nghiệm, uy tín:
– Tiến sĩ, Bác sĩ Đào Hoàng Thiên Kim
– Bác sĩ Lê Cao Nguyên
Subscribe: https://goo.gl/0NjcRZ
Web: http://sakurabeauty.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/SakuraBeautyCorp/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *