THỬ THÁCH TRANG ĐIỂM BẰNG BÚT CHÌ MÀU – Full Face Pencil Makeup – Hihihuhu 5 | Ngọc Bube

▹ FOLLOW ME ▹
➫ FB: http://www.facebook.com/ngocbubesecret
➫ IG: http://instagram.com/ngocbube
➫ WEB: http://ngocbube.com
➫ BUSINESS EMAIL: ngoc.bube@gmail.com

—————————————–
Hello mọi người nè, clip này Ngọc sẽ thử trang điểm với bút chì màu! Cùng thử đón xem kết quả như thế nào nhá!
—————————————–

▹ FILMED & EDITED by NGOC BUBE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *