THỬ THÁCH MAKEUP VỚI 20 ĐÔ (2016) | Nguyen Newynn♡

Nguyên đã chở lại với một thử thách mới rồi đây mọi người ơi!!! Đây là một cái thử thách makeup mà Nguyên đã ao ước được thực hiện từ rất lâu rồi! Cuối cùng thì cũng đã thực hiên được rồi ♡

FOLLOW ME ♡
Facebook:
https://www.facebook.com/nguyen.b.nguyen.39
https://www.facebook.com/NguyenNewynnOfficial/
– Instagram: poisonivynn
– Snapchat: ivynn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *