Thử Thách Dồn Lỗ Lỗ Dồn – chubby bunny challenge

Mình và em họ mình Mariah làm thử thách dồn lỗ lỗ dồn – chubby bunny challenge. Trong 3 vòng, ai thua sẽ bị vẽ son môi lên mặt.Hy vọng các bạn đã có những giây phút thoải mái khi xem này.
Các bạn nhớ like, share và subscribe để đang kí trở thành thành viên nhé.

I hope you enjoyed this video, check out my channel for more Don’t forget to like, share and subscribe to support this channel.
I upload weekly if not daily!

Music: www.bendsound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *