Thử Thách Ăn Hay Đổ – Eat It or Wear It Challenge

Eat it or wear it challenge, dịch sang tiếng việt là thử thách ăn hay Mặc (hoặc còn gọi là ăn hay đổ).
Hai đội bốc thăm, ai có chữ eat sẽ ăn, và ai có chữ wear sẽ bị đỗ lên người 🙂
Hy vọng các bạn đã có những giây phút thoải mái khi xem này.
Các bạn nhớ like, share và subscribe để đang kí trở thành thành viên nhé.

I hope you enjoyed this video, check out my channel for more Don’t forget to like, share and subscribe to support this channel.
I upload weekly if not daily!

Music: www.bendsound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *