THÔNG BÁO: buổi off 24th birthday cùng Hana Giang Anh (khách mời Trinh Phạm, Trang Lê)

🎉🎉🎉LOA LOA LOA🎉🎉🎉

Thông báo chính thức về buổi off tổ chức sinh nhật tuổi 24 cùng Hana Giang Anh đây.

Nội dung buổi off: gặp mặt, trò chuyện cùng Hana Giang Anh, Trinh phạm @trinh.phamm và Trang Lê @trangtracy93
Tham gia các trò chơi và cùng đem quà về nhà ❤️ bạn nào tham gia cũng nhận được quà từ mỹ phẩm Pizkie, có thêm các giải đặc biệt như Adidas, bình nước, thảm tập…

Chỉ có 50 vé thôi nên để nhận được vé các bạn hãy tham gia trò chơi trên instagram và facebook page Hana Giang Anh (mình sẽ up vào 28/5 nhé 😋)

Hãy share thông tin này và cùng tham gia trò chơi vào ngày 28/5 nhaaaa.

#hanagianganh #24thbirthday #trinhpham #trangle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *