THÍ NGHIỆM LỜI NÓI TÍCH CỰC VS TIÊU CỰC – Thông Điệp Của Nước | Ngọc Bube

Qua clip này hy vong từ giờ trở đi các bạn sẽ chú ý tới những lời nói của mình, không làm tổn thương người khác nữa! Đồng thời sẽ giúp cuộc sống của các bạn tuyệt vời hơn!

F A C E B O O K: http://www.facebook.com/ngocbubesecret
I N S T A G R A M: http://instagram.com/ngocbube
S N A P C H A T: ngocbube
W E B S I T E: http://ngocbube.com
C H A N N E L #2: http://www.youtube.com/cutebube

*Phần mềm làm video: Corel VideoStudio Pro
*Nhạc:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *