THE BOYFRIEND TAG ♡ | Nguyen Newynn

KM
SALE
12.12 Sale Sinh Nhật - Không thể bỏ qua
Hạn dùng: 12-12-2019
XEM NGAY
KM
SALE
FLASH SALE NỬA ĐÊM 0h-2h GIẢM 50%
Hạn dùng: 12-01-2020
XEM NGAY
KM
SALE
Siêu sale giảm 50% theo ngành hàng
Hạn dùng: 31-12-2019
XEM NGAY
KM
SALE
12.12 Birthday Sale - Sale Sinh Nhật
Hạn dùng: 12-12-2019
XEM NGAY

Theo yêu cầu của nhiều bạn, thì cuối cùng Nguyên cũng đã cùng bạn trai thực hiện cái tag này rồi đây!! Nguyên mong các bạn thích video này và đừng quên like nhé hihi

Facebook:
https://www.facebook.com/nguyen.b.nguyen.39
https://www.facebook.com/NguyenNewynnOfficial/
– Instagram: poisonivynn
– Snapchat: ivynn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *