THE BALM COSMETICS ♡ Meet Matt(e) Hughes ♡ Liquid Lipstick Review & Swatches ♡ TrinhPham

Find Me!!
➫ Facebook: http://bit.ly/1q3VxxC
➫ Instagram: http://instagram.com/trinh.phamm/
➫ Snapchat : trinhpham91
➫ Periscope: trinhpham

♥ ITEMS MENTIONED ♥

The Balm Meet Matt(e) Hughes®
Long Lasting Liquid Lipstick
http://goo.gl/pFZndb

– Trustworthy
– Dedicated
– Committed
– Charming
– Honest
– Doting
– Loyal
– Sincere

♥ On me ♥
Shirt : Charlotte Russ
Necklace: F21
Nails: MeMe Box – I’m Nail Polish in Lure Gold

Camera Used:
Canon 70D
http://goo.gl/bu1bzd

20%
COUPON
Hành trình đầu xuân, muôn phần ưu đãi – Giảm tới 40%, tiết kiệm tới 600.000đ
Hạn dùng: 31-03-2019
Ngành hàng: Voucher & Dịch vụ
Giảm thêm 20%
DACBIET20
COPY MÃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *