[SWATCH & REVIEW] OFÉLIA NIGHTFALL MATTE LIPSTICK ♡

Chúc mừng Giàng Sinh cả nhà ^^~. Giáng Sinh năm nay mình đã rước về 3 tình yêu to bự của nhà OFELIA NIGHTFALL MATTE LIPSTICK. Cùng swatch và xem cảm nhận về em nó nhé.

Thực hiện:
Gà, Li

Liên hệ:
Facebook: https://www.facebook.com/firstdate.gali/?fref=ts
Instagram: https://www.instagram.com/first.date123/

Cảm ơn mọi người,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *