SWATCH & REVIEW | BBIA LAST VELVET LIP TINT VER.3 & EGLIPS BLUR COVERING CUSHION ❤️❤️❤️

Các bạn có thể mua tại www.sky007.vn và nhập Code: sky2018-quachanh-1515149416 để được ưu đãi cho sản phẩm Eglips Blur Covering

Và đây là các màu son mà Ánh đã swatch trong clip:

– BBIA VELVET LIP TINT màu 11
– BBIA VELVET LIP TINT màu 12
– BBIA VELVET LIP TINT màu 13
– BBIA VELVET LIP TINT màu 14
– BBIA VELVET LIP TINT màu 15

QUÁCH ÁNH MAKEUP ARTIST

Website : www.quachanh.net
Mail : contact@quachanh.net
FB Page: https://www.facebook.com/quachanhmakeupstore/
Instagram: https://www.instagram.com/quach_anh_makeup_studio/?hl=vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *