Sự Thật Khủng Khiếp Về Chuyện Nàng Tiên Cá Ariel – Chị Kem Bơ Kể Chuyện

Hôm nay chị Kem Bơ sẽ cùng các em làm thí nghiệp khoa học dùng baking soda (muối nở), borax và giấm để tạo ra carbon dioxide dạng khí nha!

Bấm vào đây để xem cách làm slime kit:
https://www.youtube.com/watch?v=zuqQ90T6KyQ&t=25s
Bấm vào đây để xem cách làm squishy không cần bông mút và keo sữa:
https://www.youtube.com/watch?v=j7E8GY8jO10&t=26s
▶︎ FACEBOOK
https://www.facebook.com/kembochannel

▶︎ CONTACT
For Business Inquiries & Collaborations:
saphirakembo@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *