Son đèn Led Tint FM Velvet Fruid Tint | Hương Witch

Uầy ôiii son gì mà có cả đèn led soi môi với cả gương trên thân son này :O bất chấp màn đêm luôn hahaa =)))
~ Connect with me ~
► Fb : https://www.facebook.com/hwitch
► Insta: https://www.instagram.com/huong.witch/
► Email: hwitch99@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *