Rửa Mắt Và Tháo Kính Áp Tròng An Toàn // TIP

Thông tin sản phẩm:

Optrex Multi Action Eye Wash

Nhấn Suscribe để theo dõi nhiều clip mới mỗi thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

* Facebook: http://on.fb.me/1FuBpWv
* Website: http://www.sheis.vn/
* Instagram: http://bit.ly/1KB2izN

From Sheis with Love,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *