Review nền thỏi Karadium Melting Foundation Stick và kem nền ver 22 blender Fresh Mix – Hương Witch

Các bạn đã thử 2 em nền thỏi cực đáng iêu này chưa ạ? cho mình biết cảm nghĩ nhaa
_Yêu mỹ phẩm cuồng make up_
Fb : https://www.facebook.com/hwitch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *