REVIEW: MÁY RỬA MẶT CLARISONIC HAY PEBBLE LISA?!? | Nguyen Newynn

ĐỪNG QUÊN MỞ HD CHO VIDEO NÀY!!!!

Hello! Hãy cùng Nguyên tìm hiểu về 2 loại máy rửa mặt mà Nguyên đã sử dụng trong thời gian qua nhé💙

💙 Sản phẩm được nhắc đến trong video:

– Clarisonic Aria:http://m.skinstore.com/clarisonic-mia-3-sonic-skin-cleansing-system-black/11291466.html

– Pebble Lisa: http://www.saintlbeau.com/san-pham/pebble-lisa/

♡FOLLOW ME ♡
Facebook:

https://www.facebook.com/nguyen.b.nguyen.39
https://www.facebook.com/NguyenNewynnOfficial/

– Instagram: poisonivynn

– Snapchat: ivynn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *