Quynh Anh Shyn – Review#8: Maybelline Lip Gradation

Tui có hướng dẫn cách tô 3 kiểu môi ombre, full môi, kết hợp 2 màu luôn đó, mấy chế thích kiểu môi nào nhất nhỉ :”3

♡ Instagram : @quynhanhshyn_
http://instagram.com/quynhanhshyn_
♡ Facebook : https://www.facebook.com/quynhanhh212
♡ Fanpage : https://www.facebook.com/qashyn212

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *