Q&A đầu tiên !! Ánh vượt qua nỗi buồn như thế nào ??

Hồi lâu , trên fanpage ” Everyday With Quach Anh ” , mình đã nhờ các bạn đặt giúp mình những câu hỏi về mình mà không liên quan đến makeup . Hihi , và giờ mình tổn hợp lại một số các câu hỏi để trả lời các bạn đây !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *