Nars Steven Klein Killer Heels Lipstick // SWATCH

Đừng quên chỉnh sang chế độ HD cả nhà ơi !

Thông Tin Sản Phẩm:

Nars Steven Klein Killer Heels – http://bit.ly/1TkykRt

1. Litte Darling
2. Mayflower
3. Joyousred
4. Jungle Red
5. Fire down below

Nhấn Suscribe để theo dõi nhiều clip mới mỗi thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

* Website: http://www.sheis.vn/
* Facebook: http://on.fb.me/1FuBpWv
* Instagram: http://bit.ly/1KB2izN

From Sheis with Love,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *