Màu Mắt 129$ ??? Natasha Denona Lila Palette Eyes Shadow

Clip này Ánh giới thiệu với mọi người về bảng màu mắt Natasha Denona Lila Palette Eyes Shadow.
Bảng màu mắt này có giá là 129$, cũng không hề rẻ.
Để xem là nó có xứng đáng với giá tiền không nha ^^

Website : www.quachanh.net
Mail : contact@quachanh.net
FB Page: https://www.facebook.com/quachanhmakeupstore/
Instagram: https://www.instagram.com/quach_anh_makeup_studio/?hl=vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *