Makeup không cọ x Chloe Nguyen | NO BRUSHES MAKEUP CHALLENGE | Letsplaymakeup

Một video có rất nhiều từ “DÔ”, “YÊ”, và “YEAZ”. Trong video này, các anh em sẽ thấy Chloe ma mãnh bất ngờ. Nào cùng xemmm xDDD~

Chloe Nguyen’s channel: https://www.youtube.com/channel/UCxoErupGtPCyb-45WR_-MFA

Một số thông tin trong video,
Camera: Canon 6D
Edit bằng Final Cut Pro
Choker: Floral Punk

—————————————

Mình hiện diện ở khắp mọi nơi,

Instagram: @letsplaymakeup
Facebook: @letsplaymakeupchannel
Snapchat: anphuong.lpmu
Email: letsplaymakeupchannel@gmail.com

—————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *