LOZI REVIEW| Thoát khỏi nghịch cảnh của dân nghiện mua sắm | Ngọc Bube

Ngọc đã thoát khỏi cảnh “bần hàn” của mình bằng việc đăng bán những món đồ không dùng đến nữa trên LOZI, cộng đồng đăng bán đồ cũ được yêu thích nhất tại Việt Nam.

▹ FOLLOW ME ▹
➫ FB: http://www.facebook.com/ngocbubesecret
➫ IG: http://instagram.com/ngocbube
➫ WEB: http://ngocbube.com
➫ BUSINESS EMAIL: ngoc.bube@gmail.com

—————————————–
—————————————–
▹ FILMED & EDITED by NGOC BUBE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *