LÀM SLIME TUYẾT VỚI CÔNG THỨC SIÊU LẠ – Không bỉm không tuyết – DIY Snow Slime | Ngọc Bube

Công thức siêu hay ho làm slime tuyết mà em Ngọc mới nghĩ ra nhaaa! Mong mọi người ủng hộ và góp ý!

▹ FOLLOW ME ▹
➫ FB: http://www.facebook.com/ngocbubesecret
➫ IG: http://instagram.com/bubefam
➫ BUSINESS EMAIL: ngoc.bube@gmail.com
—————————————–

—————————————–
BUBE CHANNEL: https://www.youtube.com/bubesecret
BUBE VLOGS : https://www.youtube.com/ngocbube
—————————————–
▹ FILMED & EDITED by NGOC BUBE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *