Kỷ Nguyên Lexus – Đẳng cấp thời thượng

Trong suốt lịch sử gần 30 năm, kể từ khi dòng xe sang này được giới thiệu ở thị trường Mỹ, lần đầu tiên Lexus tấn công vào địa hạt của những thương hiệu phong cách sống siêu cao cấp, không phải bằng những câu chuyện công nghệ và những thông số kỹ thuật khô khan, mà bằng cách tạo ra những cảm xúc trải nghiệm với những sản phẩm mang đậm tính thời thượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *