Kaity and Jinju/PyeongChang 2018 Olympic

Sắp tới thế vận hội Peoychang Olympic Mùa Đông 2018, Kaity được đoàn dẫn đi tới Olympic Promotion Hall ở Gangneung Hàn Quốc. Vào đây Kaity còn được tham gia các trò thực tế ảo như mình đang thi vậy. Cực thích luôn nha ⛷🏂🎿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *