Kaity and Jinju/ Daegwallyeong Sheep Farm

Lần này Kaity và chị Jinju được tới Daegwallyeong Sheep Farm. Ở đây các bạn cừu 🐑🐑 rất thân thiện và ham ăn lắm luôn, còn khung cảnh thì khỏi phải chê luôn nha.
Đi tới đây là nhớ tới phim Shaun the Sheep ghê 😂 beee beee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *