Kaity and Jinju/ Chuncheon Oksanga 오타수정

Có ai đi xông hơi sauna 🧖‍♀️ ở Hàn Quốc chưa? Đã vậy còn được xem hầm khai thác ngọc cẩm thạch nữa chứ. Cảm giác xông hơi sau những ngày làm việc mệt nhọc thiệt là thoải mái và khoẻ trong người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *