Hướng Dẫn Làm Slime Thạch Rau Câu – Jelly Cube Slime DIY – Gearbest Slime Unboxing

Link Đồ Của Gearbest: (Nhấm vào links có số ở dưới để tham gia mini game)
Gearbest: https://goo.gl/m9sdQf
Slime: https://goo.gl/Dazk4x
Purple water beads: https://goo.gl/xgNaUv
viết mực: https://goo.gl/WUcDCh
DIY 15 món: https://goo.gl/PSMRz4
Slime Trong: https://goo.gl/6vydv8
Slime bánh macarons: https://goo.gl/uogp5Y
Màu kim tuyến: https://goo.gl/14YAvP
Kim tuyến shimmer: https://goo.gl/7yWfsY
Khách mới: https://goo.gl/7weSd5
mua free: https://goo.gl/bDCDZT
Flash sale: https://goo.gl/ptvzCo

Nhấm vào 20 links dưới đây để tham gia mini game:
1. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_1052047.html?lkid=11862107
2. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_659102.html?lkid=11862113
3. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_1052065.html?lkid=11862118
4. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_964139.html?lkid=11862122
5. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_660262.html?lkid=11862128
6. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_971591.html?lkid=11862131
7. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_650225.html?lkid=11862137
8. https://www.gearbest.com/soft-clay-tools/pp_757536.html?lkid=11862142
9. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_651958.html?lkid=11862152
10. https://www.gearbest.com/pen-pencils/pp_680924.html?lkid=11862162
11. https://www.gearbest.com/doll-house-c_12369/?lkid=11862213
12. https://www.gearbest.com/other-educational-toys/pp_501864.html?lkid=11862216
13. https://www.gearbest.com/stuffed-cartoon-toys/pp_540411.html?lkid=11862236
14. https://www.gearbest.com/action-toys/pp_119662.html?lkid=11862240
15. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_1052047.html?lkid=11862107
16. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_659102.html?lkid=11862113
17. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_1052065.html?lkid=11862118
18. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_964139.html?lkid=11862122
19. https://www.gearbest.com/squishy-toys/pp_660262.html?lkid=11862128
20: https://www.gearbest.com/?lkid=11862247
Cách tải Paltalk để trò chuyện trực tiếp với Chị Kem Bơ:
https://youtu.be/KOYoxIV1-ns
Cách Tạo Email: https://youtu.be/EC3AKxqKOuM
FACEBOOK: Chị Kem Bơ Page
https://www.facebook.com/kembochannel
▶︎ CONTACT
For Business Inquiries & Collaborations:
saphirakembo@gmail.com

20%
COUPON
Hành trình đầu xuân, muôn phần ưu đãi – Giảm tới 40%, tiết kiệm tới 600.000đ
Hạn dùng: 31-03-2019
Ngành hàng: Voucher & Dịch vụ
Giảm thêm 20%
DACBIET20
COPY MÃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *