How to “sống ảo”/chụp ảnh sống ảo – Selfie | Hương Witch/ X Pretty

Cách con gái chụp ảnh đăng Facebook “sống ảo” như thế nào?
Có ai thấy bóng dáng hội chị em hay chính mình trong này ko ạ? :v
1 video funny về chuyện chị em chúng mình ^_^
plz enjoy it!
____________
Fb : https://www.facebook.com/hwitch
Insta: https://www.instagram.com/huong.witch/
Email: hwitch99@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *