GẤP HỘP CHIA NGĂN DIY & Tâm sự kỉ niệm tuổi thơ | Ngọc Bube

Cách gập này Ngọc học từ người bạn cách đây 12 năm (từ hồi học lớp 7)
Có thể nhiều bạn đã biết cách này rồi nhưng Ngọc vẫn muốn chia sẻ vì nó gắn nhiều kỉ niệm tuổi thơ!

F A C E B O O K: http://www.facebook.com/ngocbubesecret
I N S T A G R A M: http://instagram.com/ngocbube
C H A N N E L: http://www.youtube.com/bubesecret
T U M B L R: http://bubeshop.tumblr.com/
W E B S I T E: http://bubenais.com
S H O P: http://www.facebook.com/Bube.shop

*Phần mềm làm video: Corel VideoStudio Pro
*Nhạc:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *