[ENGSUB] TRỞ VỀ QUÁ KHỨ: TRANG ĐIỂM PHONG CÁCH 80S DISCO | The Kick-Ass Red Lipstick

Tham khảo các sản phẩm tại http://www.karmarts.vn/ nhé!
Đây là video tớ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Karrmart Asian beauty blogger contest. Tất cả ý kiến khen chê sản phẩm trong clip đều là từ trải nghiệm của tớ.

—————————————————–

Blog:
http://karedlipstick.blogspot.com/

Facebook page:
https://www.facebook.com/karedlipstick

Instagram: http://instagram.com/karedlipstick
Snapchat: karedlipstick

—————————————————–

MUSIC:
Aurea Carmina, Disco Medusae, Electro Cabello – Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *