Dye Hair Turquoise | Nhuộm tóc xanh ngọc

Danh sách các shop mình tin tưởng

https://instagram.com/usvnstore
https://instagram.com/may.corner
https://instagram.com/beautify.us

Don’t forget to check out these videos👑

•Bleach hair ~~~~~https://youtu.be/hHi1ziUU2KA

•Affordable makeup ~~~~~~ https://youtu.be/k43xaH1mAhk

•No Makeup Makeup ~~~~~ https://youtu.be/jhnbP6FXISg

•Makeup Expectation and Reality ~~~~~https://youtu.be/vgMNn8CJO0c

•Metallic Eyes Makeup~~~~~https://youtu.be/NZv9pu4I2iY

•Ombré Eyes look~~~~~~https://youtu.be/9v-u6qPmJEc

•3 minutes makeup challenge~~~~~~https://youtu.be/WTelGw0Yjr4

•BACKTOSCHOOL MAKEUP ~~~~~~https://youtu.be/yUa-VPXTpIQ

Music from NocopyrightSounds

NCS
➞ Twitch http://twitch.tv/nocopyrightsounds
➞ Spotify http://bit.ly/SpotifyNCS
➞ SoundCloud http://soundcloud.com/nocopyrightsounds
➞ Facebook http://facebook.com/NoCopyrightSounds
➞ Twitter http://twitter.com/NCSounds
➞ Google+ http://google.com/+nocopyrightsounds
➞ Instagram http://instagram.com/nocopyrightsounds_
Lensko – Titsepoken 2015
https://www.youtube.com/watch?v=S81bLqpstUE

Lensko
➞ SoundCloud https://soundcloud.com/lensko
➞ Facebook https://www.facebook.com/Lenskoofficial
➞ Twitter https://twitter.com/LenskoNorway
➞ Instagram https://instagram.com/lenskonorway/

Different Heaven – Nekozilla
https://www.youtube.com/watch?v=6FNHe3kf8_s

▽ Follow Different Heaven
SoundCloud_ http://soundcloud.com/different-heaven
Facebook___ https://www.facebook.com/DifferentHeaven
YouTube____ https://www.youtube.com/user/Differen…
Twitter____ https://twitter.com/DifferentHeaven

————
☼FOLLOW ME

☼INSTAGRAM : @ashleyoanh
☼FACEBOOK : Ashley Van

THANKS FOR WATCHING *wink*
(Cảm ơn đã xem video nhé *nháy mắt*)

*Video này ko được tài trợ bởi bất kì ai. Mọi điều trong video đều là suy nghĩ và ý tưởng của mình

YOUR SUPPORT MEANS SO MUCH TO ME

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *