Đúng Là Buồn Không Nói Nên Lời (đọc Bình Luận)

Chị Kem Bơ đang buồn. Đã đăng hậu trường cho các em xem nhưng nhiều em thắc mắc sao chị không nói nên lời, thôi…chị bỏ hết khúc buồn vậy… tết rồi không muốn đăng những cái buồn :'(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *