Dream come true – Shanghai Fashion Week 2015

BẠN CÓ MUỐN SÃI BƯỚC TỰ TIN CÙNG CÁC NGƯỜI MẪU QUỐC TẾ TẠI TUẦN LỄ THỜI TRANG QUỐC TẾ THƯỢNG HẢI – SHANGHAI FASHION WEEK 2015?
Cơ hội vàng để được tuyển chọn và huấn luyện trực tiếp bởi Siêu Mẫu Xuân Lan, người đào tạo người mẫu hàng đầu tại Việt Nam, người Thầy của những người mẫu hàng đầu VN đang toả sáng tại các thị trường Quốc tế?
Nhanh tay đăng ký tham dự chương trình New Face Casting Event vào ngày 18 tháng 1 năm 2015 tại: http://m.pgtb.me/SKL59G
Thông tin chi tiết về chương trình:
http://ca3.asia/siEu-mau-xuAn-lan-tuyEn-chOn-gUOng-mAt-ngUOi-mau-mOi-DE-tham-dU-tuAn-lE-thOi-trang-quOc-tE-tAi-thUOng-hAi-2015-p5l1a1e69.html

California Fitness & Yoga
Tel: TP.HCM: (08) 73 077 555
Hà Nội: (04) 3248 4888
Đà Nẵng: (0511) 353 8999

Website: http://cfyc.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/cfycvn
Twitter: https://twitter.com/Cfycvn
Google+: https://plus.google.com/b/105335255808989803709/
Instagram: http://instagram.com/cfycvn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *