Đi Trượt Tuyết Cùng Saphira – Snow Sledding With Saphira

My second time snow sledding! It was not cold that day. I had so much fun, that’s why I didn’t want to spend too much time filming.
Have you guys try snow sledding before ? if so, did you like it? Let me know in the comment section below!

Đi trượt tuyết, rất là vui. Hôm đó trời cũng không lạnh lắm. Các bạn đã chơi trượt tuyết như thế này chưa? nếu có thì các bạn có thích không? để bình luận cho mình biết nhé!!

Music: www.bensound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *