{Đẹp x TTVH & Đàn Ông} Thử thách Offline: Đàn ông mang bầu có ngầu không?

Đàn ông mang bầu thì sẽ như thế nào? Đẹp và TTVH & Đàn ông đã mang thử thách bầu đến các anh chồng hiện tại cũng như các anh chồng tương lai tại Đẹp Cafe. Cùng xem các “ông bầu” xoay sở với những tình huống dở khóc dở cười với thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *