{Đẹp Feature} WOMEN IN FILM ft. Miu Lê

“Mối tình đầu” của điện ảnh Việt, Miu Lê, là một trong số 12 nàng thơ tuyệt sắc sẽ xuất hiện trên ấn phẩm Đẹp tháng 7/2017. Bạn có sẵn lòng cùng Miu “lạc lối” trong khu vườn điện ảnh Women In Film rợp lối hoa hồng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *