{Đẹp Cover} THE THORNBIRD ft. THUỲ DƯƠNG

Giữa hơn 300 loài xương rồng từ khắp nơi trên thế giới, các thiết kế mới nhất trong BST Cruise 2018 của nhà mốt Chanel xuất hiện tựa những tia sáng rực rỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *