{Đẹp Cover} HẬU TRƯỜNG PHIM THỜI TRANG “HÀNH HƯƠNG”

Cùng Đẹp làm một chuyến “công du” Châu Đốc, khám phá bản sắc văn hóa cũng như tìm hiểu quá trình làm nên một bộ phim thời trang chuyên nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *