Đặt Câu Hỏi Q&A – Sinh Hoạt Cuốn Tuần – Bé Kem & Bơ – Orico Store AliExpress

Orico Store – AliExpress
https://click.alibaba.com/rd/rm1cup1e

Cách nhân đôi người:
https://www.youtube.com/watch?v=CHfkG084bbM&t=143s

Hy vọng các em đã có những giây phút vui vẻ khi xem này.
Các em nhớ like, share và subscribe để đang kí trở thành thành ly kem bơ tí hon nha!!! 🙂 Yêu các em nhiều!!!! 🙂

I hope you enjoyed this video, check out my channel for more Don’t forget to like, share and subscribe to support this channel.
Apology for the Vietnamese instruction, please let me know if if you have any questions! thanks!

Squishy paint DIY: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=cNc1vwhqazE

▶︎ STAY IN TOUCH
https://www.facebook.com/kembochannel/
▶︎ CONTACT
For Business Inquiries & Collaborations:
saphirakembo@gmail.com
▶︎ MUSIC
NCS release

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *