Đại Chiến Bong Bóng Nước Khổng Lồ

Tham gia trúng thưởng iPhone 8 ở link này nhé các em:
Trúng iPhone 8: https://goo.gl/kQBpfD

Bấm vào những links dưới này và đăng kí Gearbest để tham gia mini game nhé các em: (xem video trước nếu không hiểu)
Gearbest: https://goo.gl/z1wgHs

▶︎ FACEBOOK
https://www.facebook.com/kembochannel

▶︎ CONTACT
For Business Inquiries & Collaborations:
saphirakembo@gmail.com

MUSIC:
Different Heaven & EH!DE – My Heart (NCS Release)
Support on iTunes: http://apple.co/1GxoyZd

Electro-Light – Symbolism
NoCopyrightSounds[NCS Release]
Support on iTunes: http://apple.co/1FHAPVc
Disfigure – Blank (NCS Release)
Support on iTunes: http://apple.co/1FHBfuO
Razihel – Love U (NCS Release)
Support on iTunes: http://apple.co/1qdlwmP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *